اي خدا، واحد و يگانه تويی            خوبي و لطفِ بي كرانهتويي

اي خداي احد، خداي صمد             واجب لم يلد و لم يولد

خالق كلّ كائنات جهان                   آفريننده ی زمين و زمان

بحری اندر کنار كوزه ی ما               بي نياز از نماز و روزه ی ما

 

سلام

خوش اومدین

ممنون که وب منو واسه بازدید انتخاب کردین

 شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 19:31 | حق |
دستم را بگیر!

همین دست برایت ترانه های عاشقانه نوشته،

همین دست

سوخته در حسرت لمس دست های تو،

همین دست پاک کرده اشک هایی را

که در نبودنت به گونه دویدند.

این دست

بوی ترکه های کلاس سوم میدهد هنوز،

این دست کابل خورده

تا یاد بگیرد بنویسد:

آزادی.

این دست پینه بسته

از نوشتن مداوم نامت.

دستم را بگیر

واز خیابان زندگی بگذران مرا.

 

یغما گلرویی

 

 یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 0:44 | حق |

دوستی گفت حضرت هالو

در زمینی که وحی جاری شد

شد تجاوز به حرمت دو جوان

تو فرو بسته ای لب از لب خود

گفتم اخر بگو چه می دانی

از سیاست، هنر، ادب، تاریخ

همه این ها به همدگر وصلند

تو چرا مانده ای به دمبه و سیخ؟

اولن قبل از آن تجاوز شد

زیر گوشت درون کهریزک

تو کجا بودی و چه می کردی

نگزید آدمیتت را کک؟

دوم این که فقط دوتایش را

تو شنیدی و غیرتی گشتی

یکهزار و چهارصد سال است

همه مان مورد . . . بله مشتی

سوم این که بگو که آن دو نفر

در دیار عرب چه می کردند

رفته بودند پول این ملت

خرج کرده دوباره برگردند؟

دیده است این همه فقیر و گدا

که در این شهر پر بلا باشد؟

آنکه هرگز نمی کند باور

که خدا توی قلب ما باشد

پول خود را فرو کند با میل

توی جیب گشاد قوم عرب

خب عرب هم فرو کند با میل

من چه گویم دگر، نگو چه عجب

چارم این که شعارتان چل سال

مرگ بر انگلیس و امریکا

چند ملیون مهاجر از ایران

زندگی می کنند در آنجا

هیچ آیا شنیده ای حتا

یک نفر مورد تجاوز بود؟

در عوض سالیانه صد میلیارد

ریختی توی جیب آل سعود

محمدرضا عالی پیام (هالو)

 شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 18:23 | حق |
مطالب قدیمی تر