اي خدا، واحد و يگانه تويی            خوبي و لطفِ بي كرانه تويي

اي خداي احد، خداي صمد             واجب لم يلد و لم يولد

خالق كلّ كائنات جهان                   آفريننده ی زمين و زمان

بحری اندر کنار كوزه ی ما               بي نياز از نماز و روزه ی ما

 

سلام

خوش اومدین

ممنون که وب منو واسه بازدید انتخاب کردین

 شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 19:31 | حق |
قرار بود

مرگ ما را از هم بگیرد

و مرگ حتما مردی ست چهارشانه

با وضع مالی،

کمی بهتر از من

که تو دوستش داری

دستت راگرفته

و با تو قدم میزند...جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 21:19 | حق |

زخمی اگر بر قلب بنشیند،

تو، نه می توانی زخم را از قلبت واکنی،

نه می توانی قلبت را دور بیاندازی ..

زخم تکه ای از قلب توست ..

زخم و قلبت یکی هستند ...

 

 محمود دولت آبادىسه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 22:28 | حق |
کلی درد و دل داشتم که میخواستم بنویسم ولی

بیخیالش...

 

شده آیا که نفهمی که

چه مرگت شده است؟

من دقیقا

به همین حال دچارم امروز...

 

تولدم مبارکسه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ | 0:1 | حق |
فکر کن قهوه بنوشی ته فالت باشد

بعد از این دیدن او فرض محالت باشد

 

از خدا ساده بپرسی که تو اصلا هستی؟!

گریه ات باعث تکرار سوالت باشد...

 

چمدان پر بکنی خاطره ها را ببری

عکس هایش همه ی عمر وبالت باشد

 

روز و شب قصه ببافی که تو را میخواهد

باز پیچیده ترین شکل خیالت باشد

 

توی تنهایی خود فکر مسکن باشی

قرص اعصاب فقط چاره حالت باشد

 

"ای که از کوچه معشوقه ما میگذری"

قسمت ما نشد این عشق...

 

حلالت باشد... 

 

شاعر : علی صفریسه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴ | 18:37 | حق |
هر زمان فالی گرفتم

غم مخور آمد

ولی...

این امید واهی حافظ

مرا بیچاره کرد...

 

شاعر: محمد شیخییکشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۴ | 19:32 | حق |

از سوزمحبت

چه خبر اهل هوس را...؟

این آتش عشق است

نسوزد هر کس را!!

 

شاعر:فصیحی تبریزی

---------------------------

شب سردیست و هوا منتظر باران است

وقت خواب است

و دلم پیش تو سرگردان است

شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من

ماه پیشانی من،دلبر بارانی من...

 شنبه سوم بهمن ۱۳۹۴ | 9:53 | حق |

ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﻣﻮ ﺻﺤﯿﺢ

ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ....

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺣﻮﺍﺳﻤﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺟﻠﺐ

ﮐﺮﺩ ...

ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ...

ﻓﻘﻂ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺁﺧﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : « ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﺮﯾﺾ

ﺑﻮﺩﻩ، ﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ، ﻫﻤﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻤﻦ ﺷﮑﺮ ﺧﺪﺍ .

ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻫﻢ ﻧﮑﺮﺩﻡ، ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﺪﻡ، ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪﯼ

ﻫﻢ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ . ﺩﯾﺸﺐ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩ. ﮔﻔﺘﻢ ﺳﻨﮓ

ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﺵ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﯾﻪ ﺩﻭﺭﻫﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ . ﺑﺰﻥ ﻭ ﺑﺮﻗﺺ . ﺷﺎﻡ ﻫﻢ ﺑﺮﺩﻣﺶ ﻧﺎﯾﺐ ﻭ

ﯾﻪ ﮐﺒﺎﺏ ﻭ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺯﺩﯾﻢ. ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﺮﯾﻢ

ﺩﺭﺑﻨﺪ؟ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﺮﮎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ

ﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﯾﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﻦ ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﻭ ﻟﺒﻮﯼ ﺩﺍﻍ

ﭼﺮﺧﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺮ ﻣﯿﺪﻭﻥ . ﺑﻌﺪﺵ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﯾﻢ

ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ. ﺭﻓﺘﯿﻢ.

ﺩﯾﮕﻪ ﺗﺎ ﺑﺒﺮﻣﺶ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﺮ

ﺗﻬﺮﻭﻥ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﯾﮏ ﺷﺐ . ﺭﺍﺳﺖ ﻭ

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﻧﻢ . ﯾﻌﻨﯽ ﻻﯼ

ﺟﺰﻭﺗﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻣﺎ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺶ ﯾﺎﺩ ﻗﯿﺎﻓﺶ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ

ﻭﻗﺘﯽ ﻟﺒﻮ ﺭﻭ ﻣﺎﻟﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﭘﮏ ﻭ ﭘﻮﺯﺵ. ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ

ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﭘﺮﺕ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﯾﻬﻮﯾﯽ ﻫﻢ

ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺮﺩ . ﺑﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭ . ﺣﺎﻻ ﻧﻤﺮﻩ ﻫﻢ

ﻧﺪﺍﺩﯼ، ﻧﺪﻩ . ﻓﺪﺍ ﺳﺮﺕ. ﯾﻪ ﺗﺮﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﻭﺍﺭﺕ ﻣﯿﺸﻢ

ﻧﻬﺎﯾﺘﺶ . ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﻭ

ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﻧﺒﻮﺩﻩ . ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﯽ. »

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ، ﺗﻮ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺯﺩ

ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻡ . ﮔﻔﺖ :

« ﺍﻭﻥ ﺑﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪ» ...

ﮔﻔﺘﻢ : « ﺍﮔﻪ ﻻﯼ ﺑﺮﮔﻪ ﺍﺕ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﻟﺒﻮ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﯼ

ﺑﺮﺍﻡ ﺑﻬﺖ ﺻﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﭽﻪ .» ...

ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﻢ. ﮔﻔﺖ :

« ﺑﭽﻤﻮﻥ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﺸﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ . ﺑﺎﻭﺭﺕ ﻣﯿﺸﻪ؟ » ...

ﻋﮑﺴﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩ . ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ .

ﮔﻔﺖ : « ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﮐﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮﺩﯼ؟ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ

ﻧﺒﻮﺩﯼ ﮐﻪ .» ...

ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺭﻭﯼ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻓﻠﺰﯼ ﻭ ﺳﺮﺩ ﺣﯿﺎﻁ . ﻧﺸﺴﺖ

ﮐﻨﺎﺭﻡ . ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﯽ

ﻫﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺒﻮﺩ، ﺩﻭﺭﻫﻤﯽ

ﻧﺒﻮﺩ، ﻧﺎﯾﺐ ﻧﺒﻮﺩ، ﺩﺭﺑﻨﺪ ﻧﺒﻮﺩ، ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ

ﻧﺒﻮﺩ، ......

ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺩ ﺑﻮﺩ ....جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴ | 21:19 | حق |

چشم خود بستم که دیگر

چشم مستش ننگرم

ناگهان دل داد زد

دیوانه من میبینمش!!!!

.

.

.

شاعر:استاد شهریار

 

 

..................................

 

 

 

درد دارد عاشقش باشی ونشناسد تو را

از ته قلبت برایش عشق میورزی و بشکافد تو را

درد دارد چشم در چشمش بگویی عاشقم

درد دارد با تمسخر گویدت:مچکرم :(

.

.

.

شاعر:علی جعفر زاده_"زیبا"

 چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴ | 18:48 | حق |
باران که می‌بارد

باید آغوشی باشد ...

پنجره‌ی نیمه بازی ...

موسیقی باران ...

بوی خاک ...

سرمای هوا ...!

باران که می‌بارد , باید کسی باشد ...یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۴ | 19:44 | حق |
مطالب قدیمی تر